Unu ditzionàriu de base

Apo pensadu chi sa prima cosa chi nos serbit pro incumentzare a chistionare de informàtica est unu faeddarieddu cun is faeddos prus de importu, giai chi nos semus acostumados a impreare sa terminologia italiana e inglesa. Non bògio fàghere unu faeddàriu italianu-sardu o inglesu-sardu, ca cando si chistionat una limba tocat a èssere bonos a dare definitziones in cussa limba etotu.