seguràntzia

Iscoberta una debilesa grae in su cumandu sudo

CVE at sinnaladu una debilesa grae meda in su cumandu sudo, su chi permitit de dare àteros cumandos comente super-impitadore in sistemas GNU/Linux che Debian o Ubuntu. S'arriscu est mannu prus che totu pro is serbidores Linux chi impreant su cumandu, pro ite ca bastat un'atzessu simpre a su sistema pro pònnere in òpera un'atacu isfrutende custa debilesa e pigare su controllu de s'elaboradore, comente podimus bìdere in su vìdeu.

Aptoide est istada atacada

AptoideAptoide est una butega in lìnia de aplicatziones pro telefoneddos Android, alternativa Google Play Store, impreada dae prus de 200 milliones de usuàrios.
Un'hacker (o, mègius, cracker) at publicadu is minudas de 20 milliones de impitadores, decrarende de nde tènnere de prus de 39 milliones chi ant impreadu s'aplicatzione intre su 21 de argiolas/triulas 2016 e su 28 de ghennàrgiu 2018.

Traballu e ispàssiu in retze: atentzione a is atacos

Seguresa in retzeIn custa dies de isulamentu semus in medas a traballare in domo, e fintzas a impreare elaboradores, tzellulares e tauleddas pro istentu. Cale si siat s'ocupatzione nostra, su chi est seguru est chi semus semper connètidos in retze e calicunu si nd'est aprofitende pro chircare de violare is sistemas informàticos.