Telefoneddos

Presentadu su Fairphone 3+

Erisero, cun una vìdeu-presentada, Fairphone at presentadu una versione noa de su telefoneddu suo. No est unu mollu nou, a nàrrere sa veridade, ma un'annoamentu de sa de tres versiones cun is pròpiu piessìnnios, foras de is fotocàmeras, chi colant de 12MP a 48MP pro de sa de pabas e de 8MP a 16MP pro sa de a fache. Su sistema operativu installadu est Android 10.

Etichetas

Microsoft Duo est in cummèrtziu

Microsoft Duo est un'aparatu chi simìgiat a una tauledda, ma partzidu  in duas alas chi si podent serrare che unu libru, cadauna cun un'ischermu de 5,6". Is duos ischermos si podent impreare a manera indipendente o a manera de formare un'ischermu mannu. Su dispositivu portat unu protzessore Qualcomm Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 128 o 256 GB de memòria de massa, fotocàmera de 11 megapixel, connessione LTE e sistema Windows 10.

Fairphone, su telefoneddu èticu

FairphoneAis mai intèndidu chistionare de cummèrtziu giustu? Mancari calicunu de bois àteros at comporadu alimentos cun s'eticheta "Fair Trade" chi costant pagu prus de is àteros ma benent dae unu protzessu de produtzione chi respetat is traballadores e s'ambiente. Fairphone, arribadu a sa versione 3, batit custu cuntzetu a is telefoneddos.
Difatis, is telefoneddos Fairphone costant de prus, ma tenent unos cantos avantàgios subra is telefoneddos de àteros produtores.

Samsung firmat s'annoamentu a Android 10 pro S'A70

Logo AndroidA pustis de unos cantos problemas cun is telefoneddos A70, Samsung at dèpidu firmare s'annoamentu de su sistema operativu Android a sa versione 10. Una parte de is usuàrios at tentu problemas mannos, cun telefoneddos chi signalaiant sa bateria comente iscàrriga e non s'allumaiant prus. A cantu paret sa parte manna de is problemas sunt istados signalados dae is Paisos Bàscios.

Etichetas

Arribbat Android 11

Android logoEst de pagas dies a oe sa noa de s'arribu de s'anteprima de sa versione 11 de su sistema prus famadu pro is telefoneddos inteligentes. Custa anteprima est a disponimentu de is isvilupadores, chi podent incumentzare a averguare su funtzionamentu de is aplicatziones issoro.

Etichetas

Torrant is telefoneddos cun baterias rimovìbiles?

​Nde chistionat Tom's Hardware chi pigat sa noa dae una rivista olandesa. Paret chi s'Unione Europea siat chirchende de ismanniare sa vida de is telefoneddos inteligentes. Totus ischimus chi unu de is problemas prus comunos cun is telefoneddos est sa bateria chi s'iscàrrigat semper prus in presse.