navigadoris

Est inghitzadu s'ùrtimu annu de Internet Explorer

IEEst istadu pro meda su navigadore de impreu prus mannu in su mundu, dd'amus odiadu meda comente impitadores e comente isvilupadores web. Dd'amus mudadu cun Firefox e Chrome regordende·ddu comente esempru de navigadore coanu, pagu seguru e pagu respetosu de is istandard. Fiat craru dae ora chi Internet Explorer fiat morende e immoe est ufitziale: sa versione 11, publicada in su 2013 at a èssere s'ùrtima. S'amparu acabbat su 17 austu de su 2021.

Is noas de Google Chrome 84

Logo ChromeGoogle at publicadu sa versione 84 de su navigadore suo, Chrome. Sa publicatzione est arribada tardu, comente pro totu is versiones a incumentzare dae sa 81, pro more de su traballu chi est andende prus a bellu in custu tempus de pandèmia. Is noas, in pari cun sa curretzione normale de faddinas, tocant sa seguresa e s'agiunta de funtziones noas.