Est arribadu su corretore ortogràficu sardu pro Firefox

Est arribadu su corretore ortogràficu sardu pro Firefox

Impreu de su ditzionàriu. Gràtzias a Luca pro s'immàgine.

Pro incumentzare, unu bellu annu nou a totus! S'annu inghitzat cun una noa bella. Su CROS (Curretore regionale
ortogràficu sardu), giai a disponimentu in lìnia e pro OpenOffice/LibreOffice, gràtzias a su traballu de Sardware oi si podet impreare puru in Firefox comente ditzionàriu pro s'averìguu ortogràficu. Podet èssere installadu iscarrighende·ddu inoghe.

Custu trastu nos donat un'agiudu mannu pro s'iscritura in limba sarda, fadende·si resparmiare su tempus de fàghere còpia-ataca de su testu in su situ de su CROS.

Su ditzionàriu sighit sa norma ortogràfica de sa Regione Autònoma de Sardigna, sa Limba Sarda Comuna, duncas at a sinnalare comente faddina ortogràfica s'impreu de unos cantos faeddos iscritos in àteras variedades. Custu non dipendet de sa voluntade de Sardware: a dolu mannu, su CROS pro is variantes no est a disponimentu pro s'iscarrigamentu. Abarrat sa possibilidade de agiùnghere àteros faeddos a su ditzionàriu faghende clic cun su butone de manca de su sòrighe a subra a is faeddos sinnalados.

S'ùnicu àteu ditzionàriu a disponimentu est su chi sighit sa proposta ortogràfica Grafia Sarda Comuna, ma a dolu mannu no dd'annoant dae ora e non faghet prus a dd'installare.

Etichetas

Cummentus

Submitted by LAICH4244 (not verified) Dom, 03/01/2021 - 14:09

Cummentu
Thank you!!1

Cummenta