Firefox est incumintzende a chistionare sardu

Firefox est incumintzende a chistionare sardu

Situ de Firefox Nightly - Immàgine de Sardware

Firefox, unu de is prus navigadores web impreados in su mundu, est a disponimentu in versione Nightly in sardu.
Nd'at donadu s'annùntziu Sardware, chi est aprontende sa furriadura, erisero 16 de onniasantu.
Sa Nightly est una versione chi includet is ùrtimos càmbios, mancari custos potzant èssere pagu istàbiles, in antis chi siant publicados in una versione bera de su programma. Sa lìngua sarda est prus o mancu a su 33%, duncas partes medas de testu ant a èssere ammustradas in inglesu, ma est un'incomentzu pro pòdere sighire a traballare cun s'agiudu de sa comunidade, chi podet cussigiare càmbios e sinnalare faddinas. Fatu custu, su sardu at a essire una de is lìnguas ufitziales de Firefox cando lompet a su 100% de sa tradutzione. Agiungo inoghe s'annùntziu ufitziale de Sardware, cumbidende a totus a proare Firefox in sardu e agiudare, si bolent. Pregontas, sinnalatziones e cussìgios podent èssere fatos in su Grupu Telegram de Sardware.

Salude! S'iscuadra de Sardware est traballende a sa localizatzione de su navigadore lìberu Mozilla Firefox.
Amus traduidu bastante pro otènnere de publicare su traballu giai fatu in Firefox Nightly, una versione "pre-alfa" chi serbit mescamente pro fàghere is proas de totu is isvilupos in antis de ddas pònnere in su Firefox istàbile comente atualizatziones.
Tenimus bisòngiu de gente chi dda proet e chi nos sinnalit faddinas eventuales, tràmite su canale Telegram de Sardware o is redes sotziales.
Pensamus chi potzat èssere un'ocasione bella pro ònnia utente pro bìdere su traballu fintzas una manera pro passare a un'aplicatzione lìbera e a còdighe abertu che a Firefox!
Pro installare Firefox Nightly in s'elaboradore tuo, sighi custa ghia:
1) Bae a Firefox Nightly
2) Dae su primu menù a cortina, seletziona Firefox Nightly; dae su segundu, seletziona su sistema operativu tuo; dae su de tres, chirca "Sardinian - Sardu" e seletziona·ddu;
3) Incarca "Download Now" pro ddu iscarrigare, e a s'acabu installare!

Cummenta