Windows

Microsoft si preparat a publicare Windows 11?

Una de is màginis de su sistema nou, publicada de si situ cinesu Tieba Baidu

S'est chistionende meda in is ùrtimos dies de s'annùntziu de una versione noa de Windows chi Microsoft diat dèpere fàghere su 24 de làmpadas. No s'ischit meda e segundu unos cantos narìngios no ddoe at a èssere una versione noa, ma un'annoamentu mannu de Windows 10, chi dd'ant a nàrrere Windows 10 Sun Valley, sighende s'istile de Mac OS X pro is nòmines de sistema e pighende elementos de un'àtera versione cantzellada de Windows, sa 10X. Comente e chi siat, The Verge at publicadu un'artìculu chi ammustrat unas cantas immàgines de Windows 11 chi parent cunfirmende chi Microsoft siat acanta de dd'annuntziare.

WSL podet esecutare aplicatziones cun interfache gràfica

Immàgine de CoxinhaFotos pigada dae Pixabay

Pro is chi no ddu connoschent, WSL (Windows Subsystem for Linux) est unu suta-sistema chi permitit de esecutare aplicatziones pro Linux in unu sistema Windows 10. Installende·ddu est possìbile a impreare custos programmas comente chi esserent trastos pro sa lìnia de cumandu sena dèpere impreare una màchina virtuale comente VirtualBox o VMWare. A incumentzare dae Windows 10 Build 21364 fintzas is programmas cun interfache gràfica ant a èssere suportados.

Arribadu ReactOS 0.4.13

ReactOSReactOS est lòmpidu a sa versione 0.4.13.
Incumentzamus narende ite est ReactOS, giai chi est sa prima borta chi nde chistionu inoghe. ReactOS est unu sistema operativu lìberu in isvilupu, chi punnat a èssere cumpatìbile cun is programmas de Windows. Bolet èssere duncas un'alternativa a Linux pro is usuàrios chi bolent unu sistema lìberu ma sunt acostumados o recherent Windows pro traballare.
Su sistema impreat cumponentes de Wine pro funtzionare e est ancora in istadu alpha. Bolet nàrrere chi no est prontu a un'impreu diàriu pro traballu o pro domo.