Programas po telefoneddu

Spotify e sa tecnologia sua po "ligi" is emotzionis

Logo de Spotify. Màgini de MIH83 pigada de Pixabay

Spotify est unu servìtziu impreau meda po ascurtai mùsica in lìnia me is ùrtimus annus. Unas cantu funtzionis suas funt praxas meda a is impitadoris, comenti sa creatzioni automàtica de listas de ascurtu personalizadas, cun un'algoritmu chi imparat su gustu de s'ascurtadori. Una funtzioni noa, mai impreada po imoi ma in cursu de brevetu, at giai mòviu is chèscias de Access Now, un'assòtziu po s'amànniu de is deretus tzivilis digitalis.

Fintzas sa "Immuni spanniola" est unu fallimentu

Logo de Radar COVID

A sa genti is app de sighidura de is contaus no praxint. Dd'eus cumprèndiu cun Immuni chi, mancai sa segunda aundada apat cunvintu prus genti a dda scarrigai, sighit a essi unu fallimentu, comenti at arregordau puru su programa TV Otto e mezzo de su 22/12/2020. Duncas custas aplicatzionis chi iant a depi sinnalai is cuntatus cun personis impestadas de su Coronavirus nou (SARS-CoV-2) responsàbili de sa COVID-19 no funt donendi s'agiudu sperau.

In Spànnia is cosas no andant mellus po "Radar Covid", s'aplicatzioni chi cumprit sa pròpriu funtzioni. A inghitzu de su mesi de Idas dd'iat scarrigada sceti su 14,4% de sa populatzioni, unu nùmeru chi no abastat po dda fai funtzionai comenti progetau.

Crescint is scarrigamentus de Immuni

App Covid

Immuni, s'aplicatzioni italiana de annotu de is cuntatus progetada po cumbati sa spraxidura de su Coronavirus Sars-Cov-2, at tentu un'incumintzu stentosu, cun is scarrigamentus firmus a 4 millionis sceti in su mesi de argiolas passau. Cun sa segunda aundada de impestus custu nùmeru est arribau a 9,36 millionis su 25 de su mesi de ladàmini.

Whatsapp: arribat s'impreu de prus dispositivus e is foto temporàneas

Logo WhatsappSegundu un'artìculu de WhatsApp Beta Info, s'aplicatzioni de messàgius prus famada de su mundu est acanta a donai sa possibilidadi de essi impreada cun fintzas a 4 dispositivus a su pròpiu tempus chena depi lassai su dispositivu primàriu acapiau a Internet. In prus, ant a arribai is messàgius, fotografias e àterus mèdias chi s'ant a cancellai a solus a pustis chi s'arricidori ddus at castiaus.

Etichette

Is noas de Android 11

Logo AndroidSa versioni noa de Android est bessida a prus de un'annu de sa de dexi e is dispositivus cumpatìbilis dda funt giai scarrighendi po s'annoai. Ia giai chistionau de unas cantu noas de custu sistema in un'artìculu de su martzu passau. Andaus a biri imoi una pariga de càmbius de importu po s'esperièntzia de impreu.

Etichette

Funt arribadas is vìdeu-tzerriadas po Telegram

Butonis de sa mutida de TelegramFiat ora! - at a ai pensau calincunu. Telegram iat annuntziau de traballai a is vìdeu-tzerriadas in su 2017 e mancai innantis puru, candu fiat un'aplicatzioni po messàgius de testu sceti. Is tzerriadas funt arribadas in su martzu 2017 e eus abetau àterus 3 annus po su vìdeu, chi imoi est a disponimentu po dispositivus Android e iOS, mancai ancora in versioni alpha.

Etichette

Google Play Mùsica serrat

App GoogleGoogle Play Mùsica est una de cussas aplicatzionis chi medas de nosu no impreant ma chi no fait a bogai de su telefoneddu, ca funt cunsideradas "aplicatzionis de sistema". Serbit a comporai mùsica, a sa pròpiu manera de iTunes e Amazon Music e permitit fintzas de dd'ascurtai comenti in Spotify. Comenti e chi siat, Google at decìdiu de dda serrai a fini de ocannu. Is funtzioni suas ant a essi postas a disponimentu de YouTube Music, innui is impitadoris podint portai sa mùsica chi ant giai comporau, po no dda perdi.

Etichette

Adiosu a Cortana in iOS e Android

CortanaCortana, s'assistenti vocali de Microsoft est arribada in su 2014 impari cun Windows Phone 8.1 ma, comenti su sistema Microsoft po telefoneddus, no est arrennèscia a intrai in su coru de is impreadoris e duncas Microsoft at decìdiu de dda bogai de is dispositivus iOS, Android a incumentzai de su 2021. Dd'at annuntziau sa Microsoft etotu in un'artìculu in su giassu suu.

S'app Immuni est unu fallimentu

App CovidFunt sceti 4 millionis is scarrigamentus de s'app Immuni, su programa po telefoneddus chi depiat agiudai a firmai sa spraxidura de s'impestu de COVID-19. Est unu nùmeru meda prus bàsciu de su 60% de sa populatzioni chi fiat sa percentuali de segudai po podi funtzionai beni. Su scarrigamentu no est obligatòriu e in nisciunu casu ddu podit essi pro mori de sa costitutzioni italiana e de is leis in contu de privadesa, ma su guvernu italianu sperat de cunvinci prus genti cun una publicidadi prus manna me is diis chi benint.