Covid-19

Creschent is iscarrigamentos de Immuni

App Covid

Immuni, s'aplicatzione italiana de annotu de is cuntatos progetada pro cumbàtere s'isparghidura de su Coronavirus Sars-Cov-2, at tentu un'incumintzu istentosu, cun is iscarrigamentos firmos a 4 milliones isceti in su mese de argiolas passadu. Cun sa segunda aundada de impestos custu nùmeru est arribadu a 9,36 milliones su 25 de su mese de ledàmene.

S'app Immuni est unu fallimentu

App Covid

Sunt isceti 4 milliones is iscarrigamentos de s'app Immuni, su programma pro telefoneddos chi depiat agiudare a firmare s'isparghidura de s'impestu de COVID-19. Est unu nùmeru meda prus bàsciu de su 60% de sa populatzione chi fiat sa pertzentuale de segudare pro pòdere funtzionare bene. S'iscarrigamentu no est obligatòriu e in nisciunu casu ddu podet èssere pro more de sa costitutzione italiana e de is leges in contu de privatesa, ma su guvernu italianu isperat de cumbìnchere prus gente cun una publitzidade prus manna in is dies chi benint.