Su "Scenàriu Terminator" e sa pedida de blocai su svilupu de s'IA

Màgini de geralt, pigada de Pixabay

Intelligèntzia Artifitziali: nd'eus chistionau meda in s'ùrtimu annu, che medas àteras publicatzionis. In s'ùrtimu perìodu nd'intendeus dònnia dii, pruschetotu apustis de sa publicatzioni de is ùrtimas versionis de ChatGPT. Su svilupu tecnològicu de oi est lòmpiu a arresurtaus spantosus, a su puntu chi genti meda megat de s'orroliai po s'impreu chi s'umanidadi nd'at a fai in su benidori. Un'ipòtesi estrema est su "Scenàriu Terminator", chi unus cantu analistas ant elaborau. Intra de custus ddoi at fintzas genti chi iat a tenni interessu in su svilupu de s'IA, comenti Bill Gates, Elon Musk e fintzas Sam Altman, fundadori de OpenAI, su svilupadori de ChatGPT.

Firefox chistionat sardu

Firefox chistionat sardu

Apustis de unu traballu mannu de sa scuadra de Sardware durau totu su 2022, Mozilla Firefox, unu de is prus navigadoris (browser) web impreaus in su mundu, at publicau su pachetu de linguàgiu in sardu. Dd'ia annuntziau in s'acabu de su 2021 e Sardware at cumpriu sa promissa sua. No est su primu progetu chi sa scuadra fùrriat, comenti podeus biri in sa pàgina ofitziali. Ddoi funt DuckDuckGo, Telegram e àterus puru. Su pachetu de lìngua s'agiungit a su corretori ortogràficu, arribau in s'incumentzu de su 2021, frunendi un'esperièntzia in sardu prena. Andaus a castiai unu pagheddu prus de acanta.

S'Europa est abandonendi su metaversu?

Màgini de Chetraruc pigada de Pixabay

Fiat unu progetu ambitziosu: ddi narant Global Gateway e depiat essi una pratza virtuali, pruschetotu po personis asuta de is 35 annus po s'atobiai, promovi baloris de s'Unioni Europea e "arraxonai apitzus de chistionis globalis po fai sa diferèntzia po su benidori nostu cumpartziu". Ddoi depiant pigai parti asiendas mannas, depiat permiti s'interoperatividadi cun àteras prataformas e ndi depiat liai su monopòliu de s'Internet imersivu a Meta, chi perou issa etotu tenit problemas cun su progetu suu.

Una vida noa po un'Asus EEE PC

EEE PC 1001 PX, màgini pigada de Wikimedia Commons

No sciu si innoi calincunu s'arregordat de is cumputadoris Asus EEE PC. Si tratat de una sèrie de PC ultra-portàtilis (o Netbook) chi fiant famaus meda me is annus intra su 2007 e su 2012. A cussu tempus is portàtilis clàssicus fiant carus e grais. Is ultra-portàtilis fiant invecis piticheddus, lèbius e baratus. Oindii s'agatant ancora ma no tenint prus importu meda, giai chi is tauleddas (tablet) ant pigau su logu insoru comenti dispositivus po sa navigatzioni in Internet e àteras fainas simpris. Comentisisiat, deu ndi tèngiu ancora unu e dònnia tanti mi fait prexeri a dd'impreai, duncas circu sèmpiri de ddu lassai lìmpiu e annoau.

Libero, Virgilio e Microsoft Teams "asuta". Ita acuntessit?

Màgini de 巻(Maki), pigada de Pixabay

A incumentzai de is 7:00 de su 23 de gennaxu is impitadoris de Libero e Virgilio no podint impreai is casellas de posta eletrònica insoru. In su momentu chi seu scriendi cust'artìculu est su merì de su 25 e ancora no funtzionant. Est sa bàscia de servìtziu prus longa de sèmpiri po is duas prataformas. In prus, a incumentzai de is 7:00 de oi, fintzas Microsoft Teams at tentu sinnalatzionis meda de funtzionamentu malu. Andaus a castiai ita megat de acuntessi.

Bòlidus blocaus me is USA po nexi de un'archìviu difetosu

Màgini de Military_Material pigada de Pixabay

S'11 de custu mesi, gennaxu 2023, su tràficu aèreu me is Stadus Aunius est abarrau frimu po unus 90 minutus. S'arraxoni est stètia su blocu de su sistema de avisus a su personali de bòlidu (NOTAM, NOtice To AirMen). In s'incumentzu s'est pensau a un'atacu de hacker.

Serrat ItsArt, prataforma italiana po s'arti

Situ de ItsArt

Dda descriiant comenti "sa Netflix de sa cultura italiana". Dd'at bòfia s'ex ministru Dario Franceschini in su peus momentu de sa pandemia de COVID-19, candu su guvernu iat decìdiu se inserrai is italianus in domu comenti medida de cuntenimentu de sa maladia - su pròpiu perìodu innui est nàsciu fintzas custu diàriu. Sa prataforma permitit de castiai cuntènnius de cultura paghendi unu billetu che in unu tzìnema o museu, cun duas modalidadis: nolègiu chi permitit de castiai unu cuntènniu po unu tempus limitau, o compròngiu chi ddu permitit totu is bortas chi si bolit, mancai su fueddu siat impròpiu. Ddoi funt a disponimentu pellìculas de registas mannus, bìsitas virtualis a logus de arti, cuntzertus e àteru ancora. Su problema: su progetu no at atirau s'interessu de su pùblicu e duncas is intradas funt stètias limitadas.

Etichette

Est acabau oi su suportu po Windows 7 e 8

Windows 8 in una tauledda. Màgini de Csaba Nagy pigada de Pixabay

Windows 7 est stètia una versioni de su sistema Microsoft stimada meda de is impitadoris, chi dd'ant biu comenti su sucessori perfetu de Windows XP apustis de su fallimentu de Windows Vista, publicau in pressi e tropu grai po sa parti manna de is computeras chi esistiant insandus. Sa versioni 8 no est stètia amada che sa 7, ma mancu odiada che Vista. Est stètia una versioni de passàgiu in unu perìodu innui Microsoft circàt de si pigai una parti de su mercau in su mundu de is sistemas po dispositivus mòbilis. Teniat duncas su bantaxu de essi lèbiu e lestu in s'aviu. Comentisisiat, in su perìodu de Windows 7 e 8 is cumputadoris bèndius funt stètius medas, duncas s'11% de is elaboradoris acapiaus a s'arretza impreant ancora sa versioni 7 e un'àteru 3,59% impreant is versionis 8 e 8.1. Totu custus impitadoris ant a fai beni a circai un'alternativa, ca is sistemas insoru no ant a arrici prus annoamentus.