Comenti ascurtai is cantzonis in Youtube cun su schermu studau

Comenti ascurtai is cantzonis in Youtube cun su schermu studau

Youtube in Firefox

A chini no acuntessit dònnia tanti de tenni gana totu in d-unu de ascurtai una cantzoni e no dda tenni in sa colletzioni de branus de su telefoneddu o in su ligidori de MP3? Candu custu sutzedit, sa primu idea chi benit in conca est de dda circai in Youtube, giai chi oindii ddoi at de totu aìnturu. S'infadu perou est chi de una pariga de annus a oi, Youtube no permitit de sighi ascurtendi unu branu candu su schermu de su telefoneddu est studau, si no teneus sa versioni Premium. De candu custu lìmiti esistit funt bessius a pillu unus cantu mètodus po ddu binci. Innoi ndi bieus unu fàcili fàcili.

Cumentzaus narendi chi custu dd'apu proau in Android sceti. No sciu si funtzionit in iOS.
Sa primu cosa chi si serbit est a installai Mozilla Firefox. Dd'agatais in su Google Play Store e, creu, fintzas in sa Huawei App Gallery. No sciu si custu mètodu funtzionit cun s'app de YouTube o cun àterus navigadoris, ma impreai Firefox tenit unu bantaxu in prus: ddoi podeis ponni su cumplementu uBlock chi blocat totu cudda publicidadi infadosa me is vìdeus de Youtube.

Una borta installau Firefox intrai in su situ de YouTube e circai sa cantzoni chi boleis. Faei-dda incumentzai e a custu puntu studai e torrai a allui su schermu. S'ascurtu est firmu, ma eis a biri una notìfica de Firefox chi narat chi unu situ megat de amostai cuntènniu multimediali. Incarcai s'iconedda "sona" e sa cantzoni at a torrai a incumentzai. A custu puntu podeis fintzas studai su schermu, sarvendi unu pagu de càrriga de bateria e ponni su telefoneddu in busciaca chena arriscai de aberri àteras app po faddina.

 

Schermada de blocu cun sa notìfica de Firefox

 

Etichette

Cumenta