Austu 2023

In sa Wikipedia sarda est a disponimentu su tradutori MinT

Màgini de Gino Crescoli pigada de Pixabay

Unu messàgiu in s'àrea de sa comunidadi de Wikipedia "Su tzilleri" at annuntziau ariseu chi est a disponimentu unu tradutori nou po is impitadoris chi bolint furriai una pàgina de un'àtera lìngua. Su tradutori est MinT e in custu artìculu andaus a scoberri ita est e comenti funtzionat.