programa lìberu

Publicau Haiku R1/beta3

Haiku Beta 3 in esecutzioni

De Haiku eus giai chistionau innoi e in su diàriu de Bideas puru. Est su sistema operativu in svilupu cun sa punna de fruniri unu sistema cumpatìbili cun BeOS, lìberu, eficienti e fàcili de impreai e programai.
Tres diis a oi, su 25 de argiolas, est bessia sa de tres versionis beta. Beta, dd'aregordaus, bolit nai chi su sistema est cumpletu ma iat a podi tenni ancora calincuna faddina e duncas no est dessintotu prontu po s'impreu de dònnia dii.

Impreai su Messenger de Facebook in Linux

Pidgin in LinuxMedas de nosu acostumant a imbiai e arriciri messàgius in Facebook ma no funt interessaus a tenni su situ o s'aplicatzioni de Facebook aberta e duncas impreant s'app Messenger, chi perou est a disponimentu sceti po Windows e cellularis. Ddoi fiat unu progetu de Messenger po Linux unus cantu annus a oi, ma no esistit prus. Po sorti, nc'est sa manera de assetiai un'àtera aplicatzioni po funtzionai comenti Messenger.

Arribau ReactOS 0.4.13

ReactOSReactOS est lòmpiu a sa versioni 0.4.13.
Incumentzaus narendi ita est ReactOS, giai chi est sa prima borta chi ndi chistionu innoi. ReactOS est unu sistema operativu lìberu in svilupu, chi punnat a essi cumpatìbili cun is programas de Windows. Bolit essi duncas un'alternativa a Linux po is usuàrius chi bolint unu sistema lìberu ma sunt acostumaus o arrechedint Windows po traballai.
Su sistema impreat cumponentis de Wine po funtzionai e est ancora in stadu alpha. Bolit nai chi no est prontu a un'impreu diàriu po traballu o po domu.