Programatzioni

Unu situ web chena cookie? Eja, fait

Màgini de kalhh, pigada de Pixabay

In s'incumentzu de sa carriera mia de programadori web mi praxiat a fai a manera chi is situs mius funtzionessint beni finas chena JavaScript e chena cookie. Acuntessiat fatu-fatu difatis chi unus cantu impitadoris ndi-ddus studessint po arraxonis de seguresa. Apustis de s'arribu de sa lei de is cookie (o testimòngius), su pensamentu miu est torrau a balli. S'informu obligatòriu in totu is situs chi bisitaus est dessintotu infadosu e po chini no ndi sciit de chistionis legalis ddoi at sèmpiri s'arriscu de fai is cosas no cunforma a is arrègulas. Balit sa pena, duncas de si domandai si est pretzisu deaberus a installai custus cookie.

Laravel DataTable: sceberai po data

DataTable

Intra is programadoris PHP chi intrant innoi nci-nd'at a essi de seguru calincunu chi impreat su framework Laravel comenti a basi po su progetu insoru. E calincunu forsis impreat DataTable po creai a sa lesta una vista po is datus chi benint de una basi de datus. Si no connosceis DataTable, si-ddu cunsillu, ca si fait aorrai unu muntoni de traballu cun HTML e JavaScript, permitendi-sì de impreai su tempus po àtera cosa. Si cunsillu pruschetotu su pachetu yajra/laravel-datatables. Sa cosa stròlica de custa integratzioni primorosa est chi nemus at pensau de permiti de sceberai is datus po data, si esistit in sa basi de datus.
Imaginaus po esempru de tenni una basi de datus cun s'arregistratzioni de is traballadoris de un'asienda, innui ddoi siat fintzas sa data de incomentzu de su contratu. No iat a essi utilosu a sceberai scéti is traballadoris chi ant incumentzau ocannu e megant de acabai cun su perìodu de proa?

Ita no depit amancai in unu progetu PHP

Còdixi PHP

Annus a oi PHP fiat cunsiderau pagu prus de unu gioghixeddu, unu linguàgiu fàcili po fai prus a lestu unu muntoni de cosa chi una borta boliat fata cun programas chi impreànt s'interfaci CGI. Custu de smenguai sa potèntzia oferta de su linguàgiu at tentu efetus malus meda me is annus, giai chi unu còdixi scritu mali at portau a progetus atacaus cun tènnicas de cracking e bessius malus a ddoi sighi a traballai candu is lìnias de su programa bessiant medas. Po is programadoris nous, andaus a biri comenti circai de evitai calincunu de custus problemas, incumentzendi beni, chena fai unas cantu faddinas fitianas.

PHP 8.0

PHP 8PHP, su linguàgiu de programatzioni web prus famau est lòmpiu a sa versioni 8.0 a cincu annus de sa 7.0 e apustis de àteras cuàturu versionis intermèdias chi ant introdùsiu càmbius de importu.
Abellu abellu, PHP est passau de linguàgiu legixeddu ma còmudu po fai situs e aplicatzionis Web a trastu prus sèriu, orientau a is ogetus, seguru e lestu. Cun custa versioni noa s'arricat de funtzionis e piessìnnius chi de una parti dd'acostant a linguàgius prus traditzionalis e de un'àtera ndi fain