.srd

Su domìniu .srd est arribadu a su cussìgiu de sa regione

.srdAmus giai chistionadu de sa batalla pro su domìniu .srd, unu trastu chi diat a agiudare sa Sardigna a istantargiare un'identidade digitale sua, comente ispricadu bene in custu artìculu in su situ de Filosofia de Logu.
A pustis de annos in ue s'idea est istètida agiumai de s'in totu innoriada, paret chi càncua cosa si movat me is ufìtzios de sa Regione Autònoma de Sardigna.

Etichetas

5000 firmas regortas pro su domìniu .srd

.srdBos apo giai chistionadu de sa batalla pro su domìniu .srd. In custu ùrtimu mese, cun una presèntzia prus manna in is retzas sotziales, prus che totu Facebook, Andrea Maccis e is àteros promovidores sunt resèssidos a fàghere cumprèndere a gente meda su sentidu de custa recherta, bene resuminada in s'islogan "Pesaus a solus sa màgini nosta cun su domìniu .srd", arribbende a 5000 firmas in sa petitzione, metade de su caminu pro 10000 chi est sa punna.

Etichetas

Sighit sa batalla pro su domìniu .srd

.srdSa regorta de firmas pro su domìniu .srd est inghitzada giai dae diora meda e sighit cun s'agiudu de is sardos e de is amantiosos de sa Sardigna chi nche creent.
Su domìniu de primu livellu, ddu regordamus, est sa parte a pustis de s'ùrtimu puntu in s'indiritzu de unu situ. Bide sa letzione a pitzus de su Web pro prus informatziones.

Etichetas