Su domìniu .srd est arribadu a su cussìgiu de sa regione

Su domìniu .srd est arribadu a su cussìgiu de sa regione

.srdAmus giai chistionadu de sa batalla pro su domìniu .srd, unu trastu chi diat a agiudare sa Sardigna a istantargiare un'identidade digitale sua, comente ispricadu bene in custu artìculu in su situ de Filosofia de Logu.
A pustis de annos in ue s'idea est istètida agiumai de s'in totu innoriada, paret chi càncua cosa si movat me is ufìtzios de sa Regione Autònoma de Sardigna.

Difatis, su 26 de ladàmini 2021, su Cussìgiu Regionale at aprovadu unu finantziamentu de unu progetu de chirca cun sa punna de otènnere su domìniu pro sa minoria linguìstica "SRD".

A dolu mannu, s'idea no est istètida amparada de totu is cussigeris e dispraghet ancora de prus su motivu de is Progressistas pro votare contras a s'emendamentu, giai chi ant impreadu sa sòlita fràsia benaltrista "ddoe at cosa prus de importu de fàghere". Comente chi non ddoe fessit unu bisòngiu mannu de unu pranu nou pro s'economia sarda, in pari cun s'immàgine chi amegamus de ammustrare a su mundu. Resone teniat Anthony Muroni, chi dd'aiat prevìdidu.

No est sa primu borta chi si chistionat de domìniu .srd in su cussìgiu: in su 2017 est intradu in sa Finantziària, ma a sa fine no est sutzèdidu nudda. Tropu chitzi, duncas, pro nàrrere chi su progetu est portadu a cumprimentu. Racumando a totu is chi non dd'ant fatu, de firmare sa petitzione e dda cumpartzire comente podent.

Etichetas

Cummenta

Categorias