In Frantza sa politzia podet iscocare a is tzitadinos cun is telefoneddos issoro

In Frantza sa politzia podet iscocare a is tzitadinos cun is telefoneddos issoro

immàgine de Pete Linforth pigada dae Pixabay

Pagu a pustis de is protestas mannas incumentzadas cun sa morte de Nahel Merzouk, in Frantza est passada una lege noa chi permitit a sa politzia de registrare datos de is dispositivos de persones suspetadas de crìmines cun a su mancu cincu annos de castigu. Custos datos sunt sa positzione, s'àudiu de su micròfonu e s'immàgine de sa fotocàmera de telefoneddos e àteros dispositivos chi includent custos trastos, comente ordinadores, tauleddas, etc.

Oe in die is dispositivos chi sunt iscoviadòrgios potentziales sunt medas. A foras de is chi amus giai mentovadu ddoe sunt assistentes vocales, televisiones inteligentes (ma non totus: medas non portant nen micròfonu nen fotocàmera), rellògios inteligentes e dispositivos de assistèntzia de is veturas. Totu cosas chi portamus semper a fatu fintzas me is momentos de intimidade. Mancari su regulamentu europeu pro sa protetzione de is datos pòngiat làcanas a is datos personales chi faghet a registrare, non tenimus garantzia peruna chi malintentzionados non ddu fatzant a su pròpiu. Craru est chi sa possibilidade chi siat una fortza de politzia ufitziale a iscocare sa vida privada nostra cun custos dispositivos est un'iscenàriu nou chi faghet a orroliare.

Garantit su Ministru de Giustìtzia Éric Dupond-Moretti chi custa lege no at a permìtere de iscocai a totu is tzitadinos, narende chi at a pertocare unu màssimu de pagu dozinas de imbìstigos a s'annu e fintzas chi "Semus a tesu dae su totalitarismu de 1984 de George Orwell" - una remonada chi faghet pensare chi sa mesura siat manna meda fintzas pro issu chi dd'at pensada.

A s'imbesse, a bisu de su grupu pro is deretos digitales La Quadrature du Net custu est un'atacu "a su deretu a sa seguresa, a sa vida privada e a sa currispondèntzia privada", ca custu diat a pòdere essi isceti s'incumentzu de unu protzedimentu chi at a èssere ispainadu fintzas a crìmines prus piticos.

Cummenta

Categorias