Mozilla preparat un'arresonu cun Sardware

Mozilla preparat un'arresonu cun Sardware

Ischermada de sa pàgina de s'adòbbiu

Mozilla at annuntziadu un'adòbbiu cun is tradutores sardos, chi s'at a fàghere su 28 de freàrgiu a is 18:00 (oràriu de Sardigna). S'at a arresonare de argumentos vàrios, comente s'importu de furriare unu programma in prus lìnguas e su raportu intra diversidade e programmas a còdighe abertu.

A pigare parte ddoe at a èssere una rapresentàntzia de Sardware, grupu de boluntàrios ativu in sa tradutzione de unos cantos programmas e ainas informàticas comente a Firefox, DuckDuckGo, Mastodon, VLC, Telegram e àteru.

Est un'ocasione pro unu progetu in lìngua sarda pro si cunfrontare e fàghere connòschere sa realidade nostra a livellu internatzionale, una realidade chi Sardware rapresentat bene, sende chi s'amparu e s'ispainadura de sa lìngua sarda a die de oe est in manu a boluntàrios, mentres is ùrtimos guvernos de sa Regione ant dadu unu cuntributu limitadu meda.

Chie totu est interessadu, podet fàghere pregontas iscriende·ddas a custu indiritzu o in direta.

At a fàghere a sighire s'arresonu in direta o registradu inoghe.

Cummenta

Categorias