Elon Musk at ativau su sistema Starlink in Ucràina

Elon Musk at ativau su sistema Starlink in Ucràina

Arretza de satèlliti Starlink

Cun s'invasioni russa, s'Ucràina arriscat de s'agatai a foras de s'arretza Internet o chi is informatzionis siant tzensuradas cun su cuntrollu russu de is infrastruturas de comunicatzioni. Po custu, Elon Musk at decìdiu de ativai su sistema Starlink in su paisu pro fruniri una connessioni lesta chi no siat in manu russa. Po ndi facilitai s'impreu, at fintzas bitiu unu càmbiu de terminalis po is impitadoris.

Starlink est unu sistema satellitari de atzessu a Internet. Cumparau cun is cunnessionis bia satèlliti chi esistiant giai, Starlink promitit, impari cun una lestesa de 50-10Mbps, una latèntzia bàscia meda: 20-40ms contras a is 600ms de is sistemas bècius. Custu pruschetotu poita ca is satèllitis Starlink funt in òrbita prus bàscia.

Una pariga de puntus apitzus de s'ativatzioni de su servìtziu e sa distribuidura de is terminalis no funt ancora crarus. Po incumentzai, no scieus si su servìtziu at a essi impreau de su guvernu po tenni unu canali de comunicatzioni lìberu de su cuntrollu russu, o si fintzas impitadoris domèsticus dd'ant a impreai. In prus, su servìtziu de Musk est caru meda in cunditzionis normalis: in su Rennu Auniu £495 po s'impiantu e £89 de abonamentu dònnia mesi. No scieus si in s'interis de sa crisi in Ucràina Musk ddis at a lassai impreai su servìtziu in donu o a prètziu redùsiu.

Unu problema chi est bessiu a pillu in custas ùrtimas diis est su perìgulu chi is impitadoris de Starlink bessant bressàlliu fàcili po is bombardamentus: sendi chi custu est s'ùnicu sistema Internet lìberu, is russus iant a podi impreai is antennas po pigai sa mira de is aparèchius insoru de gherra. Musk arracumandat duncas de allui s'impiantu sceti candu est netzessàriu, de dd'installai prus a tesu possìbili de is personas e de nci ponni asuba una mimètica lèbia.

Fontis:

 

Màgini de s'artìculu pigada de Wikimedia Commons, cun lissèntzia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Cumenta

Categorias