LG presentat una mascaredda eletrònica

LG presentat una mascaredda eletrònica

Sa mascaredda LG
Figura de LG

Ocannu si seus acostumaus a ponni mascareddas po s'amparai contras a su Coronavirus. Nd'eus connotu de dònnia genia: chirùrgicas, FPP2, etc, ma s'eletrònica dda depiaus ancora biri.
Nc'at pensau LG, chi at annuntziau sa mascaredda a baterias.

Custu aparatu est parti de sa lìnia de prodùsius PuriCare, fatus po limpiai s'ària de smog, fumu e prùinu gràtzias a coladoris HEPA H13. S'annùntziu no chistionat de Covid-19 a manera crara, perou narat chi sa mascaredda portat luxis LED-UV chi bocint is microrganìsimus.

Sa màscara si podit acapiai a un'aplicatzioni po telefoneddu chi narat candu est su momentu de cambai is coladoris. Dònnia parti de s'aparatu si podit reciclai, faendi-ndi unu prodùsiu ecològicu.
No scieus meda in contu de sa comodidadi de portai acapiau a sa cara custu aparatu chi, craru, at a essi prus grai de una mascaredda clàssica.

Etichette

Cumenta

Categorias