2020: s'ùrtimu annu de Adobe Flash Player

2020: s'ùrtimu annu de Adobe Flash Player

.Adobe nosi informat chi su 31 de Idas 2020 at a acabai de annoai e cumpartiri su Flash Player, programa chi est stètiu po medas annus sa basi de medas giassus Web, incluiu Youtube, ma chi a incumentzai de su 2015 at inghitzau a essi mudau cun solutzionis HTML5, prus lèbias, prus seguras e prus adatas a funtzionai in telefoneddus e àterus dispositivus mòbilis.

Sa noa no at a spantai a nemus, chi cunsideraus ca sa parti manna de is situs chi impreànt Flash funt cambiaus me is ùrtimus annus e acuntessit pagu chi su navigadori nosi pedat de installai s'estensioni po ddus fai funtzionai. In antis de su 2015, custu cumponenti fiat de importu mannu po agiumai totu is situs prus famaus e pruschetotu po castiai vìdeus e ascurtai mùsica e custu fiat unu problema mannu po is chi no impreànt unu de is sistemas operativus prus comunus, poita ca s'estensioni s'agatàt sceti po cussus. Sa Free Software Foundation at tentu fintzas a su 2017 comenti progetu de prioridadi arta su svilupu de unu programa lìberu po fai funtzionai is giassus Flash, Gnash. Est craru chi custu oi no siat prus necessàriu, giai chi HTML5 est unu standard chi totu is navigadoris podint ponni in òpera.

Etichette

Cumenta

Categorias