De oi DuckDuckGo chistionat sardu!

De oi DuckDuckGo chistionat sardu!

DuckDuckGo in sardu

Si annùntziu cun prexeri mannu chi incumentzendi de oi, sa lìngua sarda est a disponimentu po su motori de circa DuckDuckGo chi s'apu giai presentau. Po custa furriadura in sardu apu donau un'agiudeddu deu puru, ma depeus torrai gràtzias a sa truma de Sardware, chi at fatu sa parti manna de su traballu. Sighint is istrutzionis po cambiai sa lìngua.

  1. Fadei clic asuba a su butoni in artu a manu dereta cun is tres linieddas.
  2. Sceberai "Altre impostazioni"/"Other Settings".
  3. In sa pàgina de is cunfiguratzionis agatai "Lingua"/"Language".
    Bidei imàgini asuta. Circai e sceberai "Sardu".
  4. Fadei clic asuba a "Salva e Esci"/"Save and exit".
  5. Fatu. De imoi su motori de circa est in sardu.
Cunfiguratzione de DuckDuckGo

 

Cumenta

Categorias