10 alternativas a Google po is circas

10 alternativas a Google po is circas

circa - fata de janjf93 de Pixabay Mancai Google oi siat famada po medas servìtzius, unu de is prus de importu, chi est stètiu su primu e at tentu sorti manna, est su motori de circa. Google, lassendi-si impreai is trastus suus chena si pediri dinai, guadàngiat sighendi sa navigatzioni nosta in internet e s'impreu de is aplicatzionis po telefoneddu, impreendi is datus arregortus po bendi sa publicidadi chi s'amostat. Sa positzioni dominanti de Google e totu is datus personalis chi custa sotziedadi arregollit dònnia borta chi impreaus elaboradoris e telefoneddus, est un'arraxoni bona po variai is scieberus nostus de is servìtzius de impreai, incumentzendi de su circadori. Abituaus cumenti seus a impreai sèmpiri Google, mancu si-nd'acataus chi nci-nd'at medas atrus. Si bollu chistionai innoi de unus cantus motoris de circa pagu famaus chi perou faint unu bellu traballu.

 1. DuckDuckGo
  Custu circadori est su pre-definiu de una parti manna de distributzionis Linux. Sa prima borta chi dd'apu provau, unus dexi annus a oi, no m'est praxu, ma abellu abellu est bessiu agiumai vàlidu che Google. Sa promissa sua est de no amentai datus personalis e de no strobai cun sa publicidadi. Est su chi in custu momentu seu impreendi de prus.
 2. Startpage
  Podit essi su cumprumissu intra is arresurtaus bonus de Google e sa privadesa. Startpage impreat Google po is circas, ma ddu fait chena ddi imbiai is datus nostus e chena ddus amentai.
 3. Ecosia
  Motori de circa interessanti meda, basau asuba a is cuncetus de ecologìa e privadesa. Tres funt is promissas suas. Sa prima est sa neutralidadi de is emissionis de CO²: Ecosia impreat energias rinnovàbilis e impreat is guadàngius suus po poni àrburus. Sa segunda est de lassai is usuàrius anònimus. Sa de tres est sa trasparèntzia, giai chi pùblicant dònnia mesi su rendicontu de s'impreu de su dinai chi guadàngiant.
 4. Istella
  Est su circadori de Tiscali, sociedadi sarda de telefonia. Deu ddu impreu calincuna borta e cunsillu a bosatrus etotu de ddu fai, ma a dolu mannu medas bortas no agatu su chi seu circhendi. Est amellorau cun su tempus ma ddoi at ancora traballu de fai.
 5. WolframAlpha
  Custu no est unu motori cumenti is atrus, ma minescit una nòmina. Invècias de giai una lista de situs, provat a giai un'arrespusta a sa pregonta de s'usuàriu. Deu, po esempru, apu cicau "numbers in sardinian language" (nùmerus in lìngua sarda) e s'arresurtau est spantosu!
 6. Qwant
  Motori francesu, promitit, che DuckDuckGo, de arrespetai sa privadesa. Su disinnu arregordat su de Google, cun in prus calincuna noa amostada in sa pàgina principali. Dd'apu provau pagu, ma atras opinionis in Internet ndi chistionant beni meda.
 7. Metager
  Metager est unu meta-motori. Bolit nai chi impreat is arresurtaus de atrus motoris e ddus ponit impari po giai un'arrespusta prus arrica. In prus, gràtzias a s'impreu de unu proxy, lassat s'usuàriu anònimu.
 8. Swisscows
  Custu motori fait una mapa de cuncetus chi podint essi collegaus a is fueddus circaus, po agiudai s'impitadori in sa circa sua. Cumenti atrus, promitit s'arrespetu de sa privadesa.
 9. Bing
  Su circadori Microsoft, connotu de seguru de is chi impreant Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge, ca est su motori pre-definiu. Est bellu meda de bisura e fait unu bellu traballu. Cumenti Google, perou, impreat is daus nostus pro bendi publicidadi.
 10. Yahoo
  Forsis su prus bèciu de is chi apu presentau innoi, est nàsciu in su 1994 e po calincunu perìudu est stètiu su prus famau. Oi traballat impari cun Microsoft, duncas is arresurtaus de sa circa asimbillant meda a is de Bing, e est ancora unu de is prus impreaus.

Cumenti bideis, ddoi at una variedadi manna, chi no finit innoi. Sceberai su chi si praxit de prus. Po ddus impreai me in su telefoneddu, sa parti manna de issus tenit un'app chi podeis installai, asinuncas donniunu si donat is istrutzionis po ddu poni cumenti pre-definiu in su navigadori bostru.

Cumenta

Categorias