Mùsica

Comente ascurtare is cantzones in Youtube cun s'ischermu istudadu

Youtube in Firefox

A chie no acontesset ònnia tanti de tènnere gana totu in unu de ascurtare una cantzone e non dda tènnere in sa colletzione de branos de su telefoneddu o in su ligidore de MP3? Cando custu sutzedet, sa prima idea chi benet in conca est de dda chircare in Youtube, giai chi oe in die ddoe at de totu a intro. S'infadu però est chi dae una pariga de annos a oi, Youtube non permitit de sighire ascurtende unu branu cando s'ischermu de su telefoneddu est istudadu, si non tenimus sa versione Premium. Dae cando custu lìmite esistit sunt essidos a pìgiu unos cantos mètodos pro ddu bìnchere. Inoghe nde biemus unu fàtzile fàtzile.

Etichetas