mègius pràticas

Ite non depet mancare in unu progetu PHP

Còdighe PHP

Annos a oe PHP fiat cunsideradu pagu prus de unu gioghiteddu, unu linguàgiu fàtzile pro fàghere prus a lestru unu muntone de cosa chi una borta boliat fata cun programmas chi impreaiant s'interfache CGI. Custu de ismenguare sa potèntzia oferta dae su linguàgiu at tentu efetos malos meda me is annos, giai chi unu còdighe iscritu male at portadu a progetos atacados cun tècnicas de cracking e essidos malos a ddoe sighire a traballare cando is lìnias de su programma essiant medas. Pro is programmadores noos, andamus a bìdere comente chircare de evitare calicunu de custos problemas, incumentzende bene, chene fàghere unas cantas faddinas fitianas.