Microsoft

Est inghitzau s'ùrtimu annu de Internet Explorer

IEEst stètiu po meda su navigadori de impreu prus mannu in su mundu, dd'eus odiau meda comenti impitadoris e comenti svilupadoris web. Dd'eus mudau cun Firefox e Chrome arregordendi-ddu comenti esempru de navigadori coaxu, pagu seguru e pagu arrespetosu de is standard. Fiat craru de diora chi Internet Explorer fiat morrendi e imoi est ofitziali: sa versioni 11, publicada in su 2013 at a essi s'ùrtima. S'amparu acabat su 17 austu de su 2021.

Microsoft bolit comporai TikTok

Logo TikTokMicrosoft est circhendi de comporai TikTok, s'arretza sociali famada meda intra is prus giòvunus. Sa tentada de cobru si ponit in su cuntestu de s'ascru internatzionali intra is Stadus Unius de Amèrica e sa Cina. Difatis, su presidenti Donald Trump at decrarau chi TikTok at a depi serrai in is USA chi sa propiedadi no colat a un'asienda americana.