Is noas de Google Chrome 84

Is noas de Google Chrome 84

Logo ChromeGoogle at publicadu sa versione 84 de su navigadore suo, Chrome. Sa publicatzione est arribada tardu, comente pro totu is versiones a incumentzare dae sa 81, pro more de su traballu chi est andende prus a bellu in custu tempus de pandèmia. Is noas, in pari cun sa curretzione normale de faddinas, tocant sa seguresa e s'agiunta de funtziones noas:

 • Càmbios pro SameCookie.
  SameCookie est unu datu chi unu situ podet imbiare a su navigadore po ddi nàrrere cales àteros sitos podent impreare in pistocos (cookie) chi at sarvadu.
 • Agiunta de WebOTP
  WebOTP serbit a automatizare s'insertamentu in un'aplicatzione web de una crae temporànea (One Time Password) imbiada a su telefoneddu pro no dda dèpere copiare e atacare o torrare a iscrìere a manu.
 • Agiunta de Web Animations
  Web Animations est su traballu de su W3C pro un'istandard chi permitat unu controllu de is animatziones in un'aplicatzione web, ponende in pari unas cantu tecnologias giai impreadas pe in die e agiunghende prus possibilidades pro ddas impreare cun atòliu prus mannu.
 • Càmbios po TLS
  Is versiones prus betzas de TLS, protocollu pro sa navigatzione segura, sunt istadas burradas pro ammanniare sa seguresa.

Custos càmbios balent puru pro Chromium, su pròpiu navigadore sena su màrchiu de Google a disponimentu in medas distributziones de GNU/Linux.

Cummenta

Categorias