Mozilla traballat a sa VPN cosa sua

Mozilla traballat a sa VPN cosa sua

VPN
Foto de Stefan Coders de Pixabay

Mozilla est traballendi a un'arretza VPN chi po su momentu est in fasi beta e a disponimentu sceti in pagu regionis de su mundu. Sa promissa de Mozilla est de poni a disponimentu una VPN fàcili de impreai e fata segundu is opinionis de is impreadoris e de is necessidadis insoru.

Una VPN (Virtual Private Network, Arretza privada virtuali) est un'arretza de elaboradoris acapiaus pari pari chi traballant comenti chi fessint in su pròpiu ofìtziu mancai siant a tesu meda, fintzas in logus diferentis de su mundu gràtzias a unus cantu protocollus de comunicatzioni. In prus, sa connessioni est de sòlitu codificada, a manera chi su scàmbiu de datus siat seguru. Me is ùrtimus annus is VPN funt impreadas po agiunci seguresa e riservadesa a is connessionis a Internet. Ddoi at medas servìtzius, siat in donu, siat a pagamentu. Su servìtziu de Mozilla costat 4,99$ a su mesi.

Cumenta

Categorias