Yahoo Answers serrat

Yahoo Answers serrat

Su logo de Yahoo Answers

Cantu bortas circhendi càncua cosa in unu motori de circa in su Web eus agatau sa pròpiu pregonta in Yahoo Answers? Custu si donàt assumancu su sentidu de no essi is ùnicus tontus a tenni cussa duda. Is arrespustas de sa comunidadi fiant a fitianu tontidadis, ma càncua borta giai s'ant agiudau.

Abertu in su 2005, Yahoo Answers at a essi postu in modalidadi de ligidura sceti a incumentzai de su 20 de custu mesi e at a serrai dessintotu su 4 de maju. Is chi ant publicau càpius ddus ant a podi scarrigai po totu su mesi de làmpadas. S'arraxoni de sa serrada est chi su servìtziu ddu impreant sèmpiri prus pagu, giai chi sa genti oi acostumat a circai arrespustas in àterus canalis, mancai prus afidàbilis.

Càstia s'annùntziu ofitziali

Cumenta

Categorias