premium

Telegram Premium est arribbadu

Immàgine de sa noa de Telegram Premium, pigada dae Telegram.org

Telegram, lòmpidu dae pagu a 700 milliones de impitadores, tenet immoe una versione Premium a pagamentu, che a àteros servìtzios.
Totu su chi fiat in donu at a abarrare de aici: sa diferèntzia cun sa versione Premium est chi cando in sa versione in donu ddoe at càncua genia de lìmite, in sa versione Premium custu lìmite est dòpiu. Pro esempru, is impitadores Premium podent iscambiare archìvios finas a 4GB imbetzes de 2GB.