Su sistema /e/ est a disponimentu po Fairphone 3

Su sistema /e/ est a disponimentu po Fairphone 3

S'arregordais de Fairphone, su telefoneddu èticu?/e/
Ariseu ant annuntziau chi su sistema /e/ est a disponimentu po s'ùrtima versioni de su telefoneddu, Fairphone 3.

/e/ est una distributzioni de Android, basada asuba a LineageOS (sa pròpiu basi de Replicant) e chi, cumenti narant issus etotu, est deGooglizada. Bolit nai chi totu is servìtzius de Google funt stètius cambiaus cun atrus chi respetant sa riservadesa de is usuàrius. Sa punna de /e/, est difatis fruniri unu sistema operativu po aparatus mòbilis chi siat cumpatìbili cun is aplicatzionis po Android, chi siat a còdixi abertu, pro-privatesa e fàcili de impreai. /e/ est oi a disponimentu po 92 mollus de telefoneddu e unus cantus de issus, incluidu Fairphone 3, est possìbili a ddus comporai cun custu sistema pre-installau.

Sa disponibilidadi de custu sistema po Fairphone est chena duda una noa bella, ca una chèscia tìpica in contu de su Fairphone est s'impreu de su sistema de Google, cunsiderau pagu arrespetosu de sa riservadesa.

Cumenta