Creschent is iscarrigamentos de Immuni

Creschent is iscarrigamentos de Immuni

App Covid
  Foto de iXimus de Pixabay

Immuni, s'aplicatzione italiana de annotu de is cuntatos progetada pro cumbàtere s'isparghidura de su Coronavirus Sars-Cov-2, at tentu un'incumintzu istentosu, cun is iscarrigamentos firmos a 4 milliones isceti in su mese de argiolas passadu. Cun sa segunda aundada de impestos custu nùmeru est arribadu a 9,36 milliones su 25 de su mese de ledàmene.

S'aplicatzione depiat èssere una de is armas contras a sa maladia de Covid-19, in pari cun s'impreu de sa mascaredda e s'istesiada de seguràntzia, ma s'impreu suo no podet èssere obigatòriu pro ite ca custu diat a èssere contràriu a sa costitutzione de s'istadu italianu. Est essida giai in sa fase de progetu su tzentru de duas propagandas: una in cunsensu a banda de su guvernu e de is sustenidores suos; s'àtera chi dda cunsìderat dannosa e nde scunsillat s'impreu.
Gente meda, apensamentada pro sa privatesa, at refudadu de dd'iscarrigare, ma in capas s'atzìchidu pro custa segunda pesada de su nùmeru de malàidos at fatu cambiare de idea a calicunu de issos.

Regordamus puru chi unas cantas regiones tenent is aplicatziones issoro de sighidura de is contatos, comente "Sardegna Sicura" de sa Regione Autònoma de Sardìgna.

Cummenta