Installamus Apertium in Linux

Installamus Apertium in Linux

Apertium, pro is chi no ddu ischint, est unu tradutore automàticu cun limbas diferentes, su primu chi fùrriat s'italianu e àteras limbas in sardu. Est unu trastu de utilidade manna, integradu cun sa Wikipedia sarda puru pro permìtere sa bortadura automàtica de sas pàginas.

De sòlitu, impreamus Apertium cun s'aplicatzione web, ma acuntessit onni tantu chi no funtzionet o chi non ddoe siat connessione a internet, duncas est bellu puru a nde tènnere una còpia installada in s'ordinadore. A dolu mannu, pro su momentu no ddoe at un'aplicatzione gràfica pro ordinadore o telèfonu de Apertium, ma s'aplicatzione a lìnia de cumandu est fàtzile de impreare. Bidemus comente funtzionat in Linux (pro Windows e Mac, bidide sa wiki ufitziale).

Sa manera de dda installare dipendet dae sa distributzione de Linux chi semus impreende, ma inoghe bidemus comente fàghere cun Debian e derivadas (comente a Ubuntu, Mint, etc). Totu su chi depimus installare sunt is pachetos apertium e apertium-srd-ita. Ddu podimus fàghere cun Synaptic opuru abèrrere unu Terminale e iscrìere

sudo apt-get install apertium apertium-srd-ita

Cando amus postu sa crae e s'installatzione est acabada, podimus fàghere una proa iscriende

echo "ciao mondo!" | apertium ita-srd

Su resurtadu at a èssere

salude mundu!

Podemus puru furriare un'archìviu intreu de testu iscriende

apertium ita-srd archiviu-intrada archiviu-essida

Est totu. Bona furriadura!

Cummenta