Whatsapp fiat "asuta", ocannu puru

Whatsapp fiat "asuta", ocannu puru

Immàgine de Mirza-Waqar-Ahmad, pigada dae Pixabay

In su mangianu de martis 25 de su mese de ledàmene s'aplicatzione de messageria istantànea WhatsApp no at funtzionadu pro unas duas oras in totu su mundu. Est de interessu chi custu siat acontèssidu pagu prus de un'annu a pustis de unu blocu de totu is servìtzios de Facebook/Meta, mancari custa borta siat istètiu prus lèbiu.

Non ddoe sunt decraratziones pro ispricare is resones de custa bàscia de su servìtziu, isceti sa decrarada genèrica chi si depet a una faddina tècnica. Comente si siat, impitadores medas oe tenent prus aplicatziones in pari, comente Telegram, Signal, Line e su pròpiu Messenger de Facebook, duncas pagos ant a èssere abarrados de a beru "isulados" dae su restu de su mundu in cussas duas oras, mancari WhatsApp abarret su servìtziu prus impreadu.

Cummenta