Versioni noa de eMule, 10 annus apustis

Versioni noa de eMule, 10 annus apustis

E-muleMi parit de s'intendi domandendi "eMule? Ancora esistit?". Difatis, eMule fiat famau meda in is primus 10 annus de su 2000 comenti servìtziu po scarrigai mùsica, pellìculas e programas, ma a pustis medas funt colaus a Torrent e prus tradu a is prataformas de streaming. Su progetu de eMule no est mai mortu, mancai no apat arriciu annoamentus po 10 annus, e si preparat imoi a ndi bessiri cun sa versioni 0.60a. Sa beta est giai a disponimentu e bitit càmbius de interessu.

Is càmbius de importu prus mannu, segundu s'annùntziu ofitziali funt:

  • Is abisus imbiaus cun protocollu de posta eletrònica SMTP podint impreai sa trasmissioni segura e s'autèntica.
  • HTTPS podit essi impreau po scarrigai server.met, nodes.dat, filtrus IP e librerias de linguàgiu.
  • A primìtziu s'intentat una connessioni imbelada cun su serbidori
  • Mudàntzias in sa posta in òpera de Windows UPdP
  • Mellus compatibilidadi cun is ùrtimas versionis de mediainfo.dll (libreria chi frunit informatzionis apitzus de archìvius multimedialis)

Custa nàscida noa de eMule est unu sinnali chi su scarrigamentu est torrendi a cresci, apustis chi sa genti iat preferiu a castiai is sèries e ascurtai sa mùsica in lìnia.

Cumenta