FreeDOS: un'atòbiu po is 26 annus

FreeDOS: un'atòbiu po is 26 annus

FreeDOSSu progetu FreeDOS at organizau po su 29 de làmpadas a is 16 de s'oràriu nostu, un'atòbiu po festai is 26 annus de atividadi.
At a essi un'ocasioni po arraxonai cun is organizadoris e is àterus usuàrius. Funt totus cumbidaus, ma a dolu mannu ddoi at a essi sceti logu po 75 personis. Po pigai parti at a bastai a sighi su ligòngiu in sa pàgini principali de su progetu.

Cumenta