Una Paschixedda bella a totus

Una Paschixedda bella a totus

Rise of the Triad - Paschixedda

Ocannu seus passendi is festas de manera unu pagheddu stròlica, acorraus in domu e, po calincunu de nosu, a tesu de sa famìlia e de is amigus. Sperendi chi a foras de custu scàpitu siais passendi una bella dii de Paschixedda, apu pensau de si fai cumpangia cun custu Ou de Pasca de su giogu Rise of the Triad de su 1994.

Su giogu, po is chi no ddu connoscint, est unu giogu de sparus chi impreat su motori gràficu de Wolfenstein 3D, giogu famau meda de sa pròpiu domu (Apogee Software / 3D Realms), cun calincuna modìfica chi permitit un'esperièntzia de giogu prus manna e chi, in càncua manera, est una transidura faci a un'àteru giogu famau meda, Duke Nukem 3D de su 1996. Custu giogu, comenti s'acostumat a fai in su mundu de is programas po elaboradori, cuat unus cantu ous de pasca.
Unu Ou de Pasca (manna), in inglesu "Easter Egg", est una funtzioni cuada in unu programa e ativada cun cunditzionis specialis comenti una secuèntzia de butonis de su teclau o, a sa manera de Rise of the Triad, segundu sa data de su computadori.
Comenti bieus in sa màgini, difatis, unu de is protagonistas portat sa berrita de Babu Nadali e su giogu sonat fintzas una mùsica speciali. Chi si boleis spassiai fadendi puru unu biagixeddu me in su mundu de is giogus bècius po MS-DOS, nci podeis giogai in lìnia in giassus che playold.games.

Cumenta