Whatsapp fiat "asuta", ocannu puru

Whatsapp fiat "asuta", ocannu puru

Màgini de Mirza-Waqar-Ahmad, pigada de Pixabay

In su mangianu de martis 25 de su mesi de ladàmini s'aplicatzioni de messageria istantànea WhatsApp no at funtzionau po unas duas oras in totu su mundu. Est de interessu chi custu siat acuntèssiu pagu prus de un'annu apustis de unu blocu de totu is servìtzius de Facebook/Meta, mancai custa borta siat stètiu prus lèbiu.

No ddoi funt decraratzionis po spricai is arraxonis de custa bàscia de su servìtziu, sceti sa decrarada genèrica chi si depit a una faddina tènnica. Comentisisiat, impitadoris medas oi tenint prus aplicatzionis impari, comenti Telegram, Signal, Line e su pròpiu Messenger de Facebook, duncas pagus ant a essi abarraus deaberus "isulaus" de su restu de su mundu in cussas duas oras, mancai WhatsApp abarrit su servìtziu prus impreau.

Cumenta