Mypal: navigadori po Windows XP

Mypal: navigadori po Windows XP

Mypal in Windows XP

Windows XP est stètiu unu de is prus sistemas vidanus de Microsoft: publicau in su 2001, su suportu ofitziali est durau fintzas a su 2014, cun unu annoamentu spetziali in su 2017. Est colau tempus meda, est berus, e in s'interis Microsoft at publicau Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 e 11, ma me is annus de Windows XP genti meda at pigau unu o prus elaboradoris po domu e genti meda at preferiu a sighi impreendi XP fintzas me is annus de Vista, ca cussu fiat unu sistema arrannèsciu mali. Totu custus elaboradoris podint ancora essi impreaus, pruschetotu de cuddus impitadoris chi no tenint bisòngiu de potèntzia manna de càrculu. Is sistemas operativus nous perou funt tropu grais po ddoi funtzionai. Intra is solutzionis possìbilis, ddoi at installai unu sistema lèbiu, comenti una distributzioni de Linux po elaboradoris bècius o circai programas chi sigant funtzionendi in XP. Su navigadori Mypal est unu de cussus.

Mypal est un'adatamentu po Windows XP de PaleMoon. PaleMoon est unu navigadori basau apitzus a còdixi de Mozilla, lèbiu e stàbili chi, perou, che sa parti manna de is navigadoris de oi, bolit assumancu Windows 7.


A s'incontràriu de Firefox, chi podit funtzionai in Windows XP fintzas a sa versioni 52.9.0 sceti, Mypal sighit arricendi annoamentus de seguridadi e de funtzionalidadi po ddu ponni in dii cun is ùrtimus standard impreaus in su web. De seguru est una noa bella po is chi bolint impreai elaboradoris bècius chena ddis cambiai su sistema cun un'àteru chi no connoscint beni. Difatis me is ùrtimus annus s'evolutzioni de su web at incumentzau a essi sèmpiri prus lesta e navigadoris de una pariga de annus a oi funt giai tropu bècius - podeis fai una proa si teneis unu telefoneddu o una tauledda de su 2013/2014.

Un'informatzioni de interessu po is chi ant decìdiu de proai fintzas ReactOS, est chi MyPal funtionat inguni puru e dd'agatant in su manigiadori de is pachetus.

Cumenta