Làmpadas 2020

2020: s'ùrtimu annu de Adobe Flash Player

.Adobe nosi informat chi su 31 de Idas 2020 at a acabai de annoai e cumpartiri su Flash Player, programa chi est stètiu po medas annus sa basi de medas giassus Web, incluiu Youtube, ma chi a incumentzai de su 2015 at inghitzau a essi mudau cun solutzionis HTML5, prus lèbias, prus seguras e prus adatas a funtzionai in telefoneddus e àterus dispositivus mòbilis.

Etichette

Drupal 9.0.0

Drupal 9Est a disponimentu sa versioni noa de Drupal, sistema de manìgiu de su càbidu chi est impreau puru po custu diàriu.
Custa versioni est stètia publicada su 4 de làmpadas impari cun sa versioni 8.9.0, chi dd'asimbillat e chi at essi suportada fintzas a Donniasantu 2021, arricendi is annoamentus de seguridadi, po giai a is impreadoris su tempus de colai a sa 9 chena pressi.

Etichette

Est arribau Haiku R1/beta2

Haiku R1/Beta2A un'annu e mesu de sa publicatzioni de sa primu beta, un'àteru passu cara a sa prima versioni stàbili de Haiku, sistema cloni de BeOS chi bos'apu giai presentau pagu tempus a oi. Sa noa de sa bessida de sa beta 2 est de ariseu e deu dd'apu proada me is primas oras de notesta. De sighida s'arrelata.