Telegram a 32 bit est cundannau

Telegram a 32 bit est cundannau

TelegramApustis de s'ùrtimu annoamentu, Telegram amostrat unu messàgiu chi cumbidat s'impreadori a cambiai versioni de su sistema operativu cun una a 64 bit o no at a podi annoai Telegram incumentzendi de su 1 de cabudanni.

Mancai is sistemas operativus a 32 bit siant sèmpiri de mancu, no est una bella noa po is chi bolint impreai Telegram in elaboradoris bècius, poita ca ddis at a tocai a impreai sa versioni web chi est mancu còmoda, o installai unu sistema a 64 bit chi est prus grai e chi no funtzionat cun processoris bècius o po elaboradoris prus piticus comenti unus cantus Netbook.

Sa noa bella est chi Telegram est unu programa a còdixi abertu e duncas est possìbili chi calincunu at a sighi a cumpilai una versioni non ofitziali de Telegram a 32 bit o de unu clienti alternativu.

Cumenta