5000 firmas arregortas po su domìniu .srd

5000 firmas arregortas po su domìniu .srd

.srdBos'apu giai chistionau de sa batalla po su domìniu .srd. In custu ùrtimu mesi, cun una presèntzia prus manna me is arretzas socialis, pruschetotu Facebook, Andrea Maccis e is àterus promovidoris funt arrennèscius a fai cumprendi a genti meda su sentidu de custa arrecheta, beni arresuminada in su slogan "Pesaus a solus sa màgini nosta cun su domìniu .srd", arribendi a 5000 firmas in sa petitzioni, metadi de su caminu po 10000 chi est sa punna.

A cust'arresurtau mannu funt lòmpius amostendi chi sa Sardìnnia est a fitianu arrapresentada mali o innorada de sa publicidadi, fintzas in cuntestus comenti sa produtzioni de binu, innui sa Sardìnnia no timit su cunfrontu cun àteras regionis de su mundu. Forsis is sardus ant inghitzau a cumprendi chi depint essi issus a pensai a sa prosperidadi de s'ìsula insoru chena abetai sa limòsina de su stadu o de asiendas allenas? Pensendi-nci, su domìniu .srd est unu trastu de importu chi no nosi costat nudda.

Sigheus duncas a firmai e a pediri a is amigus e connoscentis de fai sa pròpiu cosa, ca depeus arribai a 10000.

https://www.change.org/srd

Etichette

Cumenta

Categorias