Huawai càmbiat Google cun Qwant

Huawai càmbiat Google cun Qwant

Qwant

Sa privadesa de is usuàrius est bessendi unu tema de importu sèmpiri prus mannu.. e cantu ndi seus chistionendi nosu puru! Huawei, at annuntziau chi at a cambiai Google cun Qwant cumenti a motori de circa predefiniu po su navigadori web suo Huawei Browser in su telefoneddu P40.

Qwant si-dd'apu presentau in s'artìculu in contu de is alternativas a su motori de circa de Google. Est unu progetu francesu e, cumenti atrus motoris minoris, ponit s'atentu a sa riservadesa de is usuàrius.

De diora Huawei tenit problemas cun is Stadus Unidus, ca Trump iat pèrdiu sa cunfiàntzia in is aziendas cinesas. In is ùrtimus mesis sa tensioni parit illebiada, ma est craru chi Huawei circat s'indipendèntzia de Google e is prodùsius suus.

Cumenta