Firefox colat a DNS asuba a HTTPS

Firefox colat a DNS asuba a HTTPS

SeguridadiFirefox est circhendi de amellorai sa seguridadi de is impitadoris suus, impreendi su protocollu DNS asuba a una connessioni cifrada HTTPS.
Circaus de fai craresa po is mancu espertus. DNS (Domain Name System, Sistema de is nòminis de domìniu) est su protocollu chi su navigadori Web impreat po furriai un'indiritzu fàcili de arregordai, cumenti a www.sardumatica.net a unu grupu de nùmerus (s'indiritzu IP) chi s'elaboradori podit impreai po agatai su situ web de aberri. Custu protocollu est nàsciu cun su web in su 1983, candu is situs cunteniant testu sceti e non ddoi aiat su problema de seguresa e privadesa de sa connessioni chi ddoi at oi, duncas est unu protocollu non cifrau e pagu seguru. A s'imbressi HTTPS est nàsciu in annus prus recentis e oi est impreau de una parti manna de is situs (e de custu etotu). Podeus connosci s'impreu suu de su navigadori, ca acanta a s'indiritzu de su situ aparrit unu luchetu cumenti in s'imàgini a bàsciu.

Situ impreendi HTTPS
Su sìmbulu de su luchetu nosi narat chi seus collegaus cun su situ cun una connessioni segura, cun protocollu HTTPS

S'idea de DNS asuba a HTTP (DoH, DNS over HTTPS) est simpri meda. Candu su navigadori depit pediri s'indiritzu de unu situ a su DNS, ddu fait cun una connessioni HTTPS invècias chi cun una connessioni direta non cifrada. Sa sperimentatzioni de custa tènnica sighit ponendi-dda cumenti a sceberu pre-definiu po is impitadoris de is stadus unius, ma podit essi ativada a manu fintzas in Europa. Pro ddu fai, bai a is sceberus de su navigadori (Preferenze, chi ddu tenis in italianu), scheda Generale. In fundu, as a agatai is assètius de retze. Intra e ativa DNS asuba a HTTPS. Una borta ativau, su navigadori tuu at a essi prus seguru e prus amparau contra a violatzionis de sa privadesa, ma arregorda chi po imoi est ancora un'esperimentu e iat a podi funtzionai mali.

DNS asuba a HTTPS in Firefox

 

Cumenta