Unu ditzionàriu de basi

Unu ditzionàriu de basi

Apu pensau chi sa prima cosa chi si serbit po incumentzai a chistionai de informàtica est unu fueddarieddu cun is fueddus prus de importu, giai chi si seus acostumaus a impreai sa terminologia italiana e inglesa. No bollu fai unu fueddàriu italianu-sardu o inglesu-sardu, ca candu si chistionat una lìngua tocat a essi bonus a giai definitzionis in cussa lìngua etotu.

Computadori

Teneus medas sinònimus a disponimentu po custu aparatu. Su chi praxit de prus a mei est elaboradori, ma ddu podeus nai fintzas computadori, carculadori e ordinadori.
Un'elaboradori podit essi fissu o portàbili (o mòbili). De sòlitu est formau de:

 • Unidadi centrali
  Est cussa parti chi cuntenit su micro-processori, sa memòria centrali, unu o prus discus fissus e atrus dispositivus internus
 • Schermu
  Est unu dispositivu eletrònicu de bessida chi si fait biri is figuras e su testu, donendi-si una manera fàcili po biri is arresurtaus de s'elaboratzioni
 • Teclau
  Su dispositivu de intrada chi si permitit de scriri su testu e, in calincunu casu, cumandus po s'elaboradori. Ddoi at una tecla po dònnia lìtera de s'alfabetu, nùmeru e atrus sìmbulus
 • Ratu
  Fintzas sòrixi/sòrigu, ddu moveus asuba a una mesa po fai movi unu pundadori in su schermu. Candu su puntadori est asuba a calincuna cosa chi boleus sceberai, fadeus "clic" cun una de is duas o prus teclas a disponimentu
 • Pannellu a tocu
  Tìpicu de is elaboradoris mòbilis, funtzionat cumenti su ratu, ma intamis de ddu movi asuba a sa mesa, moveus su didu asuba a issu po movi su puntadori e fadeus unu tocu po fai "clic" (o "tap", comenti si narat me is ùrtimus annus).
 • Imprentadora
  Permitit de imprentai figuras e testu asuba a follus de paperi
 • Digitalizadori/Scansionadori
  Est s'imbressi de s'imprentadora, ca si permiti de digitalizai documentus de paperi
 • Programas
  Un'elaboradori, po si pirmiti de traballai cun is dispositivus suu, depit sighiri unu grupu de istrutzionis, chi ddi nant programa. Ddoi at duus tipus de programa: su sistema operativu, chi donat una basi a totu is atrus, e is aplicatzionis (o app)

Telefoneddu

Is telefoneddus oindii assimbillant sèmpiri de prus a computadoris miniaturizaus, chi no a is telèfonus clàssicus. Difatis, is telefoneddus abistus (o inteligentis) tenint unu sistema operativu ricu meda (comenti a Android) e aplicatzionis po fai meda de prus de telefonai o imbiai messàgius. Sa parti manna de is telefoneddus de oi, no tenint prus teclas, ma funt cumandaus sceti cun s'impreu de unu schermu a tocu.

Tauleddas

Funt una bia de mesu intra un'elaboradori mòbili e unu telefoneddu. Tenint unu schermu a tocu, ma prus mannu e calincunu ddi collegat unu teclau po scriri a manera prus fàcili. Calincunu ddu impreat fintzas po disinnai o scriri a manu lìbera, cun dispositivus a forma de pinna o de lapis.

Cumenta

Categorias