Microsoft aberrit su còdixi de GW-Basic

Microsoft aberrit su còdixi de GW-Basic

Basic
Còdixi Basic - pigada de Wikipedia

Is chi ant incumentzau a imparai sa programatzioni me is annus 80 ant de seguru impreau a su mancu una borta GW-Basic, unu compiladori a lìnia de cumandu distribuiu cun MS-DOS. Microsoft at decìdiu de publicai su còdixi de orìgini po impreu didàticu, cumenti annuntziau in su diàriu de programatzioni suu. 

Cun su tempus, Basic at tentu un'evolutzioni cumenti linguàgiu a ogetus po sa programatzioni de aplicatzionis a interfàtzia gràfica, su Visual Basic, e GW-Basic est stètiu agiumai scarèsciu. Ddoi at perou unus cantus programadoris amantiosus de MS-DOS in giru po su mundu chi ant a essi cuntentus de custa noa.

Su còdixi, cumenti acrarau in s'artìculu, est scritu in Assembly, sceberu comunu po cussus tempus poita ca is cumpiladoris po linguàgius de livellu artu fiant carus e medas bortas su programa ingendrau fiat tropu grai po is elaboradoris chi esecutaiant de sòlitu GW-Basic, frunius de processoris 8088.

Etichette

Cumenta