metaversu

S'Europa est abandonendi su metaversu?

Màgini de Chetraruc pigada de Pixabay

Fiat unu progetu ambitziosu: ddi narant Global Gateway e depiat essi una pratza virtuali, pruschetotu po personis asuta de is 35 annus po s'atobiai, promovi baloris de s'Unioni Europea e "arraxonai apitzus de chistionis globalis po fai sa diferèntzia po su benidori nostu cumpartziu". Ddoi depiant pigai parti asiendas mannas, depiat permiti s'interoperatividadi cun àteras prataformas e ndi depiat liai su monopòliu de s'Internet imersivu a Meta, chi perou issa etotu tenit problemas cun su progetu suu.