Is sceberus tènnicus de custu diàriu

Is sceberus tènnicus de custu diàriu

IsseberosDeu seu a tesu, ma sciu chi bosatrus seis acorraus in domu, duncas si bollu donai calincuna cosa prus longa de su sòlitu de ligi po custu fini de cida! Giai chi su tema est s'informàtica, mi parit bellu a fai un'artìculu chi chistionit de is sceberus chi apu fatu po publicai custu diàriu. Mancai sa gràfica si potzat amellorai, custu apa circai de ddu fai abellu abellu, seu cuntentu de s'arresurtau: unu diàriu lèbiu e lestru in dòpia grafia (sa motivatzioni de sa dòpia grafia dd'agatas innoi) cun possibilidadi de pranificai sa publicatzioni de is artìculus e de lassai is cumentus abertus a totus.

Prataforma

Sa parti manna de is diàrius est fata cun Wordpress. Est unu CMS chi apu impreau meda po atrus situs, bellu poita ca est perfetzionau e cumpletu de totu is ainas chi serbint po custu impreu, ma a s'inghitzu fia circhendi de impreai SQLite cumenti a basi de datus e a pustis de ai castiau Wordpress e Joomla, apu biu chi Drupal ddu permitit. Dd'apu installau asuba a Linux cun serbidori Apache.

Basi de datus

Cumenti apu nau, su sceberu miu fiat SQLite. Sa motivatzioni fiat redusi su gastu: cun custu diàriu no guadàngiu nudda, ma su spàtziu web bolit pagau, po unu servìtziu de calidadi. Po SQLite no nci est bisòngiu de servìtzius dedicaus, poita ca sa basi de datus est sarvada in un'archìviu sceti. At funtzionau chena problemas in s'elaboradori miu, ma at incumentzau a giai problemas candu apu provau a ddu publicai, ca sa libreria SQLite de su serbidori fiat diferenti. Seu arrennèsciu a ddu fai funtzionai, ma custu problema m'at assustrau: ita chi torrat a acuntessi in s'imbenidori ca sa basi de datus no funtzionat prus? Duncas apu torrau a incumentzai e apu installau Drupal cun MySQL/MariaDB, su sceberu prus comunu in su web.

Estensionis

Sa cosa bella de Drupal est chi su nùcleu suu est lèbiu meda, ma cun is estensionis podit serbiri po dònnia arratza de situ. A s'incontràriu de calincunu atru sistema, sa distributzioni cuntenit unu mòdulu po sa tradutzioni, chi deu apu ativau e impreau po manigiai sa dòpia grafia. S'idea no est noa: si fait sa pròpiu cosa cun is grafias de s'inglesu (en-UK, en-US, etc), spagnolu, tedescu e atras lìnguas. Una cosa chi mi praxit meda de su mòdulu po sa tradutzioni est chi mi permitit de furriai fintzas s'interfàtzia de su diàriu chena dificultadis. Si calincunu est interessau, potzu puru esportai sa furriadura po s'impreu in atrus situs.
Atras estensionis de importu funt su pranificadori (Drupal Scheduler) chi mi permitit de scriri is artìculus e de pranificai sa publicatzioni po atras diis e s'ammentu automàticu (Drupal Autosave) chi mi sarvat s'artìculu chi seu scriendi po no ddu perdi chi amancat sa currenti.

 

Etichette

Cumenta

Categorias