Assistenti vocali

Adiosu, Cortana

Logo de Cortana

Microsoft at annuntziadu chi Cortana no at a èssere prus suportadu cun s'annoamentu de Windows 11 chi at a bènnere. Cortana, ddu regordamus, est su programma de assistèntzia e connoschimentu vocale de Windows, introdùidu in su 2014, su pròpiu annu de Alexa de Amazon, duos annos a pustis de Siri de Apple e duos annos in antis a Google Assistant.