ReactOS

Arribau ReactOS 0.4.13

ReactOSReactOS est lòmpiu a sa versioni 0.4.13.
Incumentzaus narendi ita est ReactOS, giai chi est sa prima borta chi ndi chistionu innoi. ReactOS est unu sistema operativu lìberu in svilupu, chi punnat a essi cumpatìbili cun is programas de Windows. Bolit essi duncas un'alternativa a Linux po is usuàrius chi bolint unu sistema lìberu ma sunt acostumaus o arrechedint Windows po traballai.
Su sistema impreat cumponentis de Wine po funtzionai e est ancora in stadu alpha. Bolit nai chi no est prontu a un'impreu diàriu po traballu o po domu.